menu

Zorgcoördinatie

Als U ziek bent of thuis zorg nodig hebt, is het heerlijk als dat gebeurt door iemand die respect heeft voor Uw manier van leven. In de zorg van de ene mens voor de ander spelen twee dingen een wezenlijke rol: ontmoeting en lotgeval.

De een wordt ziek en heeft hulp nodig, de ander heeft gekozen voor een beroep als zorgverlener. Tussen hen ontstaat dan, hoe kortstondig soms ook, een relatie. De kwaliteit van onze samenleving hangt af van relaties tussen mensen. Goede kwaliteit van zorg komt dan ook van twee kanten: de zieke en de zorgverlener ontmoeten elkaar, een lotgeval. Als het goed is, worden beiden er een beter mens van!

Pallium coördineert thuiszorg. Zij zoekt voor haar cliënten professionele en semi-professionele zorgverleners, die de gevraagde diensten met elkaar verdelen en uitvoeren in overleg met de cliënt(e). Een Pallium Zorgabonnement biedt u kwaliteit van zorg, continuïteit en goede coördinatie. Hiervoor geldt een maandelijks tarief van € 44,00, excl. BTW, dat achteraf berekend wordt.

Voor de zorgtarieven van de zorgverleners is geen BTW verschuldigd; deze tarieven, voor VP & PV via de Zorgverzekeraar, BGIND- en HH via de Gemeente (WMO-zorg) en de dit alles omvattende Zorgzwaartepakketten via de Wet Langdurige Zorg, zijn gerelateerd aan de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Pallium werd in 2012 als goedgekeurd bureau gecertificeerd door het Keurmerkinstituut en is aangesloten bij Per Saldo, belangenvereniging voor houders van een persoonsgebonden budget (PGB).

Indien gewenst, kan PALLIUM u begeleiden bij het aanvragen en/of aanpassen van de zorgindicatie.

Voor Zorgbemiddeling en Indicatie-advies:

Mariel Carré: 06 8100 9993

Elena della Riccia: 06 4006 7438

David Jansen: 06 2832 1990

Kantoor- en bezoekadres:

Mgr. Vranckenplein 2
6213 HL Maastricht

KvK 67704719
AGB-codes 9810 0324 en 4141 7498

Ons privacybeleid:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.pdf

Klachtenregeling:

Klachtregeling van Pallium Portam.pdf

© Zorgbemiddeling Pallium Portam 2024