menu

Biografiewerk

Pallium Plus  

Stilstaan bij verder gaan…

Ieder leven heeft zijn eigen thema en een uniek verloop. Dat is vol zin en betekenis!

Er zijn van die momenten waarop het van belang is om, vóór het verder gaan, even stil te staan en vast te stellen wat de actuele stand van zaken is. Meestal is er op zo’n moment een knooppunt in het leven aangebroken: een lotgeval, een crisis, een hoogte- of een dieptepunt. Er moet dan wellicht een nieuwe stap worden gezet, misschien wel in een hele andere, nieuwe richting. Knooppunten in het bestaan geven altijd weer aanleiding tot herinnering en bezinning.

Hoe nu verder? Voor het scheppen van overzicht en het bepalen van de goede richting is het zinvol, het tot dan toe geleefde leven in gesprek te brengen. Voor die gesprekken is er de biograaf: vakkundig, aandachtig en geschoold in het stellen van wezenlijke vragen.

© Pallium Plus 2024