menu

Het biografisch traject

Pallium Plus  

Vele wegen leidden naar een nieuw leven: bewust richting kiezen biedt perspectief. Het onderzoeken van de eigen levensloop is een goede start: wie zoekt, die vindt!

PLUS: (vanaf hier) altijd verder! De route ligt niet vooraf vast: we gaan van start met het uitzetten van een gezamenlijk plan, dat uitzicht geeft op het bereiken van de individuele doelstelling.

1. Het hier-en-nu gesprek
Dit is één enkel gesprek. Het gaat erom, aan de hand van wezenlijke vragen stil te staan bij de eigen plaats in de kring van familie, vrienden en bekenden, bij normen en waarden in het eigen mensbeeld en bij de opvattingen over leven en dood. Dit gesprek wekt bewustzijn voor de eigen levensmissie.
Duur: een keer ca. anderhalf uur.

2. Een drieluik
Twee gesprekken om in het reine te komen met een lotgeval / traumatische ervaring:

  1. een vraag, een creatieve vormgeving van deze vraag en een gesprek ter verheldering;
  2. een tweede keer de vraag, de reflectie op het proces en de helende weg vooruit.

Duur: twee keer ca. een uur

3. Het vier velden-traject
In deze serie van 6 gesprekken onderzoeken we vooral hoe de huidige levenssituatie ontstaan is. We bepalen wat eraan ontbreekt, welke ballast eruit moet en welk werk voor de boeg ligt om van deze situatie het startpunt voor een nieuwe toekomst te maken. Die begint met een goed plan: wat wil ik echt bereiken? Dat plan is het doel.
Duur: zes keer ca. anderhalf uur

4. De levensfasen
Dit is een serie van 8 gesprekken. We doorlopen de levensfasen, die elk gemiddeld 7 jaar innemen en we markeren per fase de belangrijke gebeurtenissen. Aansluitend gaan we op ontdekkingstocht naar de innerlijke samenhang, de spiegelingen en de bewegingen in het patroon. Dit geheel vormt de grondslag om op verder te bouwen, de toekomst in. Wie ben ik, waarmee wil ik mij verbinden, hoe wil ik worden?
Duur: acht keer ca. anderhalf uur

5. Het Ik-traject
Deze serie bestaat uit 7 gesprekken, waarin we de concrete lotgevallen uit een levensloop registreren: wat gebeurde er, waar was het, wanneer, wie was erbij? Dan openbaart zich de beweging, de individuele zoektocht van de ene situatie naar de andere, een queeste die het wezenlijke van dit levensverhaal openbaart. Hoe begon het, wie ontmoette ik allemaal, wat deed ik eigenlijk, in welke richting gaat het nu?
Duur: zeven keer ca. anderhalf uur 

Tarieven

  1. Het ene gesprek: € 60,00
  2. De tweeslag: € 50,00 x 2 = € 100,00
  3. De zeskamp: € 40,00 x 6 = € 240,00
  4. De achtbaan: € 40,00 x 8 = € 320,00
  5.  De zevensprong: € 40,00 x 7 = € 280,00

Alle tarieven zijn elastisch van karakter: mensen die behoefte hebben aan een aanpassing in het tarief, betalen desgewenst 50% in de vorm van een nader overeen te komen wederdienst.

© Pallium Plus 2024