menu

Werkwijze

Pallium  

Als een warme mantel

Goede zorg is warm, zij komt van harte! In de visie van Pallium gaat zorg om heel de mens, de mens als een wezen van geest, ziel en lichaam.

Pallium-zorgverleners onderschrijven dit mensbeeld. Naast hun beroepsopleiding nemen zij regelmatig deel aan deskundigheidsbevordering en scholen zij zich in bijzondere zorgtechnieken. Deze scholingen worden verzorgd door de Pallium Zorgacademie, i.s.m. Zorg en Co.

Voor alle zorgkringen is er daarnaast de inhoudelijke scholing vanuit de antroposofie. Per zorgkring vindt er maandelijks een onderling teamoverleg c.q. intervisie-bijeenkomst plaats.

Pallium-collega's werken geheel zelfstandig, als ZZP’er of (als onderaannemer) freelance, maar altijd in goed overleg met de cliënt en met elkaar. Al zijn zij individueel zeer verschillend, één ding hebben zij met elkaar gemeen: zij hebben er veel plezier in hun werk goed te doen. Hun zorg richt zich op het welzijn van heel de mens!

Iedere cliënt wordt omringd door een kleine kring van zoveel mogelijk vaste zorgverleners. Daaromheen bestaat er een netwerk van vakmensen die naar behoefte kunnen worden ingeschakeld voor therapie en begeleiding.

© Zorgbemiddeling Pallium Portam 2024