menu

Wat wij doen

Pallium  

Verpleging, verzorging, individuele begeleiding, huishoudelijke ondersteuning.

Pallium coördineert thuiszorg. Voor wat betreft medische en verpleegtechnische handelingen gaat het om geschoolde verpleegkundigen, allround vakmensen met een BIG-registratie. Voor de pure verzorging aan en om het bed hebben wij een aanbod van goed opgeleide en ervaren verzorgenden en IG-verzorgenden, evenals een aantal mensen die met veel plezier huishoudelijke ondersteuning bieden en lekker kunnen koken.

Bijscholing en intervisie garanderen een brede vakkennis in ieder team en bevorderen een prettig collegiaal klimaat. Zorg is voor een deel gebonden aan wetten en kostenplaatjes, maar uiteindelijk komt kwaliteit van zorg tot stand in een goede samenwerking.

Wij helpen U bij het vormgeven van de zorg zoals die in Uw geval nodig en gewenst is. Iedere Pallium-zorgverlener maakt een eigen overeenkomst met zijn/haar cliënte; daarin wordt ook verwezen naar het Privacy-reglement en de Klachtenprocedure.

Een Pallium-medewerker voldoet aan zeer hoge eisen van betrouwbaarheid en beschaving. Iedere cliënt wordt omringd door een kleine, zorgvuldig samengestelde kring van vaste zorgverleners. Gezamenlijk staan zij garant voor goed vakmanschap, een hartelijke samenwerking en warme zorg.

© Zorgbemiddeling Pallium Portam 2023