menu

Uit de praktijk

Pallium  

December 2009

Een terminaal zieke man, die naar verwacht binnen enkele weken zou overlijden, zag in december 2009 af van opname in een verpleegkliniek en ook van reguliere pijnbestrijding. Hij wilde liever dat zijn vrouw ondersteuning kreeg bij de dagelijkse verzorging thuis, waarvoor er een Persoonsgebonden Budget lag.

Samen met PALLIUM zetten zij hun wensen op een rijtje en er kwam een team van elkaar aanvullende zorgverleners en begeleiders tot stand. Met de praktische ondersteuning van elkaar trouw afwisselende zorgverleners kon de echtgenote de gehele zorg voor dag en nacht zelf inrichten en aanpassen aan de actuele behoefte.

Samen met arts en priester vormden zij, ondersteund door enkele betrokken mantelzorgers en therapeuten, een kring om de cliënt heen. Zij realiseerden met elkaar een ontspannen geheel van goede zorg en begeleiding, zo goed dat er ook geen kunstmatige verdoving nodig bleek. Hij kreeg de tijd en de rust om zijn afscheid en de overgang naar een andere vorm van leven goed voor te bereiden. Tot aan het einde bleef hij bij bewustzijn en voltooide deze laatste fase van zijn leven thuis, omringd door vrienden en geliefden.

Ruim vier maanden later namen mensen van de waakgroep PORTAM, samen met de familie en de vrienden, deel aan het waken tijdens de dagen tussen zijn overlijden en de uitvaart. Deze zieke kreeg de zorg die hij nodig had, op de manier die hij wilde, door de mensen voor wie hij zelf gekozen had.

© Zorgbemiddeling Pallium Portam 2023