menu

Sterven: opnieuw geboren worden

Waakgroep Portam  

Het begint met het loslaten van het lichaam, dat zonder ziel en geest uiteen zal vallen in de elementen waaruit het was opgebouwd. De mens die door de poort van de dood gaat, voelt alles van zich afvallen wat hij door de zintuigen en door de hersenen aan indrukken en ziele-ervaringen verworven heeft. Na het overlijden, duurt het oplossen van de levenskrachten nog gemiddeld drie-en-een-halve dag: dat is de periode waarin wij willen waken. De dood is de drempel naar een nieuwe vorm van leven en ook: een kruispunt van wegen.

De leden van de waakgroep PORTAM scholen zich gezamenlijk en individueel in literatuur van geesteswetenschappelijke aard. Zij maken als waakgroep deel uit van een internationaal netwerk van mensen, die zich vanuit het Christendom verdiepen in de bronnen van het geestelijk leven. Zij willen zich inzetten voor de ontwikkeling van een bewust vormgegeven cultuur rondom het sterven.

© Waakgroep Portam 2024