menu

Wat doet de waakgroep?

Waakgroep Portam  

Waakgroep PORTAM bestaat uit een kring van vrijwilligers, die na een voorafgaand verzoek van de overledene en/of de nabestaanden, beschikbaar zijn om na het sterven deel te nemen aan het proces van waken en gedenken. Zij doen dit zonder aanzien des persoons voor iedereen die daaraan behoefte heeft, met name ook in de nachtelijke uren.

De waakgroep kan samen en/of in goed overleg met de nabestaanden, behulpzaam zijn bij het vormgeven van de waakperiode in de dagen tussen het overlijden en de uitvaart. Dit kan zowel in de thuissituatie als elders.

Rondom het sterfbed zorgen degenen die waken voor een rustige atmosfeer, waarin op een goede manier afscheid kan worden genomen. De waakgroep kan de nabestaanden, waar nodig ook in praktische zin, ondersteunen bij een goed verloop van deze dagen en nachten.

Wie waakt bij een overledene, bekommert zich met name om de dingen van de geest. Maar ook brandende kaarsen, verwelkende bloemen die ’meegaan’ tijdens het oplossen van de levenskrachten, en teksten van geestelijke aard helpen om rond de overledene een waarachtig beeld van aandacht en schoonheid te creëren.

Het waken krijgt een vervolg in het gedenken, zes weken na het overlijden en vervolgens nogmaals na een jaar.

© Waakgroep Portam 2024